SPEKTRE
Minnet

Minne!
Jag har tappat mitt minne!
Är Ben svensk eller finne?
Kommer inte ihåg.
Inne!
I det innersta sinne
här i fandomens minne
hedersplatsen han får.
Ingen jungfru,
men ändå tämt han Enhörningen.
Ja, en trollkarl är vår Ben!

Finncon!
Alla träffas i Finncon,
Hedersgästerna talar,
ungdom går till cosplay.
Fandom!
Du kan tala om fandom
för Du känner oss alla,
alla känner vi Dig.
När vi hör Dig
vi vet vad fandom verkligen är.
Se, en ny Con närmar sig.