SPEKTRE
Gubben Rickard

Gubben Rickard, gubben Rickard
är en hedersgäst.
När han skriver skräcken
visar alla tecken
att det gör han, att det gör han,
ja det gör han bäst.

Gubben Rickard, gubben Rickard,
allting gör han fint.
Vet om alla konster
att skrämma oss med monster,
i Minotauren, Minotauren,
som sin labyrint.

Gamla myter sammanknyter
han med dagens bäst.
Därför vi från grannen
bjuder Aleph-mannen,
och vi skålar, ja vi skålar
på vår hedersgäst!